Headband Sennheiser SHS 01

$38.13
Sennheiser SHS 01
Single sided headband,for SH 320 + SH 330 + SH 340.
 
 
 
Quantity: